page view image

THE THIEF OF BAGDAD / Live: Kjetil Schjander Luhr & Saleh Mahfoud

Information
event image

Dir: Raoul Walsh | USA 1924 | 2h 29m | English intertitles 

The Thief of Bagdad is a spectacular silent film adventure from 1924, drawing inspiration from several stories in One Thousand and One Nights. The film provides an interesting glimpse into early Hollywood's fascination with the "exotic." It indulges in classic clichés borrowed or stolen from Arab culture: flying carpets, scimitars, dome architecture, live tigers, and elaborate mustaches. More unusually for American cinema, and noteworthy, is a highly positive portrayal of Islam, as Douglas Fairbanks' atheist thief undergoes a moral awakening that truly sets the adventure in motion. In 1996, the film was included in the Library of Congress's collection of historically, culturally, and aesthetically significant films.


ABOUT THE MUSIC 

Long-time silent film pianist at Cinemateket in Oslo, Kjetil Schjander Luhr, has long wanted to create music for The Thief of Bagdad, which is the epitome of Hollywood's swashbuckler films: grand adventures with athletic heroics and good humor, usually set in an idealized, heroic past. At the same time, Kjetil wanted to approach the film with a broader cultural horizon than Hollywood could provide in the 1920s. Thus, the idea was born for a silent film concert that could be a true mashup of classic Hollywood clichés on one side and authentic Arab music and its own clichés on the other.

Realizing he knew too little about the Arab musical tradition, Kjetil contacted multi-instrumentalist and composer Saleh Mahfoud, who, since arriving in Norway from Syria in 2015, has been a central figure in promoting Arab culture and music on the Norwegian music scene, with a range of projects and ensembles like Majãz, Oslo Orientalske Orkester, and Solfrid Molland Ensemble. Together, they have created a new and joyful musical interpretation for this classic silent film gem, which can delight and entertain a new audience, 100 years after its first premiere. 

Schjander Luhr and Mahfoud are also joined by musicians Khaled Habeeb (oud), Hayden Powell (trumpet), Andreas Wildhagen (drums, percussion), and Johanna Scheie Orellana (flute). 


This silent film concert is in colaboration with Tromsø World Festival.


Are you going to catch more than one event at the festival?
It might be wise to get a festival pass.

With a festival pass you get free access to all of our film concerts, for only 760,- or 570,-*. From film concert number three you will save money.

*Student, Senior, Members at Verdensteatret or in Tromsø Filmklubb.

__________________________________


Regi: Raoul Walsh | USA 1924 | 2t 29m | Engelske tekstplakater 

The Thief of Bagdad er et spektakulært stumfilmeventyr fra 1924, som henter inspirasjon fra flere av historiene i 1001 natt. Filmen er et interessant innblikk i det tidlige Hollywoods fascinasjon for det «eksotiske». Det fråtses i klassiske klisjeer, lånt eller stjålet fra arabisk kultur: Her er flygende tepper, krumsabler, kuppelarkitektur, levende tigre og forseggjorte barter. Mer uvanlig for amerikansk film, og vel verdt å merke seg, er også en svært positiv framstilling av islam, i det Douglas Fairbanks’ ateistiske tyv gjennomgår en moralsk oppvåkning som setter eventyret i gang for alvor. I 1996 ble filmen innlemmet i Library of Congress’ samling av historisk, kulturell og estetisk betydningsfull film.


OM MUSIKKEN

Mangeårig stumfilmpianist ved Cinemateket i Oslo Kjetil Schjander Luhr har lenge hatt lyst til å lage musikk til The Thief of Bagdad, som er selve kroneksempelet på Hollywoods «swashbuckler»-filmer: storslagne eventyr med atletiske heltedåder og godt humør, som regel lagt til en idealisert, heroisk fortid. Samtidig hadde Kjetil et ønske om å nærme seg filmen med en videre kulturell horisont enn den Hollywood kunne stille opp med på 1920-tallet. Dermed ble ideen født om en stumfilmkonsert som kunne bli en ekte mashup av klassiske Hollywoodklisjeer på den ene siden, og autentisk arabisk musikk og dens egne klisjeer på den andre.

Kjetil innså at han kunne altfor lite om arabisk musikktradisjon, og tok kontakt med multiinstrumentalist og komponist Saleh Mahfoud, som siden han kom til Norge fra Syria i 2015 har vært en meget sentral figur i arbeidet med å løfte arabisk kultur og musikk fram på den norske musikkscenen, med en lang rekke prosjekter og ensembler, som Majãz, Oslo Orientalske Orkester og Solfrid Molland Ensemble. Sammen har de laget en ny og humørfylt musikalsk drakt til denne klassiske stumfilmperlen, som kan glede og underholde et nytt publikum, 99 år etter at den først hadde premiere.

Schjander Luhr og Mahfoud har også med seg musikerne Khaled Habeeb (oud), Hayden Powell (trompet), Andreas Wildhagen (trommer, perkusjon) og Johanna Scheie Orellana (fløyte).


Stumfilmkonserten er i samarbeid med Tromsø World Festival.


Har du tenkt å se flere forestillinger?
Da kan det lønne seg å kjøpe festivalpass!

Med festivalpass kan du gå gratis inn på alle våre visninger, kun for prisen 760,- eller 570,-*. Fra og med forestilling nummer 3 vil du spare penger.

*Student, Honnør, medlemmer på Cinemateket eller medlem i Tromsø Filmklubb.

stuff tromsofilmfest tiff verdensteatret silentfilmdays

Einschränkungen

15 års aldersgrense.

Verzichtserklärung

Kjøpte billetter refunderes ikke.