page view image

A Better Man

Informasjon
event image

I samarbeid med Januarkonferansen viser vi den sterke dokumentarfilmen A Better Man, hvor en kvinne konfronterer sin eks-kjæreste om den daglige mishandlingen han påførte henne da de var sammen for tjue år siden.

På en varm sommerkveld for 22 år siden løp 18 år gamle Attiya Khan gjennom gatene, i frykt for sitt eget liv. Hun fryktet sin eks-kjæreste Steve, som hadde mishandlet henne på daglig basis. Nå, etter alle disse årene har Attiya bedt Steve om å møtes. Hun vil vite hvor mye han husker fra deres forhold, og om han er villig til å ta ansvar for sin voldelige oppførsel. Deres følelsesladde første møte blir filmet av Attiya, med Steves samtykke, og er utgangspunktet for A Better Man.

Opptakene markerer også starten på Attiyas egen helbredelsesprosess, så vel som et viktig vendepunkt for Steve. For første gang snakker han ut om misbruket og åpner døren for å ta et oppgjør med fortiden. Filmen gir et originalt og nyansert blikk på helbredelsen og åpenbaringene som kan skje for alle involverte når det tas ansvar for misbruket. Den motiverer også publikum til å påta seg nye roller i utfordringene med mishandling og partnervold, enten det måtte være i egne forhold eller som en del av en større bevegelse i solidaritet med andre.

Filmen er produsert av Sarah Polley, som vant Oscar for Women Talking i 2023.

Filmen vises i forbindelse med Januarkonferansen, som er en årlig samarbeids konferanse som arrangeres av Nettverket for instanser som jobber med vold og overgrep i nære relasjoner i Tromsø.

Merk: filmen vises uten norske undertekster.

Billetter: kr. 130,- (ordinær), kr. 120,- (student/honnør), kr. 110,- (medlemmer ved cinemateket/deltakere ved Januarkonferansen)


On a hot summer night 22 years ago, 18-year-old Attiya Khan ran through the streets, frightened for her life. She was fleeing her ex-boyfriend Steve, who’d been abusing her on a daily basis. Now, all these years later, Attiya has asked Steve to meet. She wants to know how he remembers their relationship and if he is willing to take responsibility for his violent actions. This emotionally raw first meeting, filmed by Attiya with Steve’s consent, is the starting point for A Better Man.

The rough footage also marks a new beginning in Attiya’s own recovery process—as well as an important starting point for Steve. For the first time ever, he speaks of the abuse and cracks opens the door to dealing with the past. Illuminating a new paradigm for domestic-violence prevention, A Better Man offers a fresh and nuanced look at the healing and revelation that can happen for everyone involved when men take responsibility for their abuse. It also empowers audience members to play new roles in challenging domestic violence, whether it’s in their own relationships or as part of a broader movement for social change.

Tickets: 130 NOK (standard), 120 NOK (student/senior), 110 NOK (members and participants at Januarkonferansen)

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.