page view image

Alphaville [35mm]

Arrangementsinformasjon
event image

Med Alphaville fortsatte Godard å utfordre etablerte filmsjangre, denne gangen ved å mikse science fiction-filmen med den klassiske noir-filmen.

I Alphaville eksisterer ikke kunst, tradisjonene er ødelagt og fortid og fremtid er begreper uten mening. Byens innbyggere er blitt redusert til automater. Agenten Lemmy Caution reiser til Alphaville for å ta til fange eller uskadeliggjøre Dr. von Braun. Von Braun har noen år tidligere forlatt De Ytre Land, og er nå ansvarlig for Alpha-60, datamaskinen som styrer Alphaville.

Godard viser igjen at han er en av de mest instinktive og spontane regissører, en som våger å følge sine innfall og har mot til å gjøre hva han vil, når han vil. Nettopp egenskaper som blir undertrykt hos Alphavilles innbyggere.

Filmen vises på flott 35mm-format, og inngår i vårt fokus på Jean-Luc Godards filmer sammen med Den gifte kvinnen og Weekend.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.