page view image

ARSENAL / Live: Attan

Arrangementsinformasjon
event image

Kjøpe festivalpass? klikk her


Arsenal er en sovjetisk stumfilm som med sterk symbolikk beskriver krigens ødeleggende krefter. Vi blir vist en rekke vignetter som kaster lys over januaropprøret i Kyiv i 1918.

Arsenal er en film om krig og konflikt. Den begynner i kjølvannet av første verdenskrig, og vi får se krigsinvalide, utmattede kvinner og sultne barn i en avfolket landsby. Folk går og står som levende skygger i den utarmede bygda. Bønder dør mens de prøver å få liv i den golde jorda. Videre følger vi en streik hvor helten i filmen, en soldat som nylig har kommet tilbake fra krigen, støtter bolsjevikene mot det ukrainske parlamentet. Filmen inneholder flere ikoniske krigs- og soldatscener, som er en rå skildring av krig.

Stilen er tydelig propagandistisk, men brutaliteten vi får se viser krigens ødeleggende kraft. De stiliserte bildene, nesten stillbilder, er symboltunge. Dette er en propagandafilm som beveger seg ut over sine grenser. Her møter vi snakkende hester og portretter som våkner til liv for å blåse ut brennende lys. Vi skånes heller ikke for bilder av krigens grusomme konsekvenser. Filmen inneholder også en rekke ukrainske symboler, og synliggjør også spenningen mellom det ukrainske Sentralrådet og bolsjevikene, noe som føles relevant også i dag i forbindelse mellom krigen mellom Russland og Ukraina. Dette gjør dette til en svært komplisert, men også interessant film å vise for å synliggjøre spenningene som har vært mellom Ukraina og Kreml over lang tid.

OM MUSIKKEN:

For å forsterke de rå krigsscenene, konfliktene og menneskenes lidelser i filmen ønsker TIFF å presentere hardrock til filmen, spilt av det norske dommedagsorkesteret ATTAN. Høsten 2018 kom de med debutalbumet "End of" til unison hyllest fra anmeldere i inn- og utland. ATTAN har turnert i både Europa og Japan, spilt Malakoff-, Øya- og Bukta-festivalen hjemme i Norge, samt spilt sammen med Cult Of Luna, Dead Cross og Hexis.

Live er ATTAN et spektakulært kaos uten like. Både visuelt og lydmessig levner bandet minst mulig rom for å trekke pusten. Når bandet selv beskriver seg som «lyden av et folk som suger margen ut av sitt eget bein», vet du at dette, det blir hardt.

ATTAN består av:

Remi Semshaug Langseth – vokal
Aleksander Ralla Vilnes – trommer
Fritz Ragnvald Rimala Pettersen – bass
Bjørn Are Johansen – gitar
Mathis Ståle Mathisen – gitar

Gjestemusikere er Nikolai Olshansky og Tomas Järmyr:

Nikolai Olshansky er en av de beste representantene for den nye generasjonen av russiske jazzmusikere fra Severomorsk i Murmansk-regionen. Som profesjonell musiker (kontrabass, bassgitar) og komponist med lang erfaring med å opptre i flere ensembler, har Nikolai delt scene med mange kjente musikere rundt om i verden som eksperimenterer med ulike musikkstiler.

Tomas Järmyr er en trommeslager og var medlem av rockbandet Motorpsycho 2017-2023.


English

Arsenal is a film about war and conflict. It begins in the aftermath of the First World War, and we see war invalids, exhausted women, and hungry children in a depopulated village. People walk and stand like living shadows in the impoverished village. Farmers die trying to make a living on the barren land. Then we follow a strike where the hero of the film, a soldier who has recently returned from the war, supports the Bolsheviks against the Ukrainian Parliament. The film contains several iconic war scenes and shows a raw depiction of war.

The style is clearly propagandistic, but the brutality we see shows the destructive power of war. The stylized images, almost still images, are symbolic. This is a propaganda film that moves beyond its limits. We meet talking horses and portraits that come to life to blow out burning candles. Nor are we spared images of the war's cruel consequences. The film also contains a number of Ukrainian symbols in its portrayal of the bolshevik-backed uprising against the Central Council of Ukraine (Centralna Rada), which feels relevant even today in connection with the war between Russia and Ukraine. This makes this a very complicated, but also interesting film to show to highlight the tensions that have existed between Ukraine and the Kremlin for a long time.


ABOUT THE MUSIC:

To reinforce the raw war scenes, the conflicts, and the human suffering in the film, TIFF would like to present hard rock to the film, played by the Norwegian doomsday orchestra ATTAN. In the autumn of 2018, they released their debut album "End of" to unison praise from reviewers at home and abroad. ATTAN has toured in both Europe and Japan, played the Malakoff, Øya, and Bukta festivals in Norway, and they have played concerts with Cult Of Luna, Dead Cross, and Hexis.

Live, ATTAN is a spectacular chaos like no other. Both visually and sonically, the band leaves as little room as possible to catch its breath. When the band describes itself as "the sound of a people sucking the marrow out of their own bones", you know this is going to be hard.

ATTAN consists of:

Remi Semshaug Langseth – vocals
Aleksander Ralla Vilnes – drums
Fritz Ragnvald Rimala Pettersen – bass
Bjørn Are Johansen – guitar
Mathis Ståle Mathisen – guitar

Guest musicians are Nikolai Olshansky and Tomas Järmyr:

Nikolai Olshansky is one of the brightest representatives of the new generation of Russian jazz musicians from Severomorsk in the Murmansk region. As a highly professional musician (double bass, bass guitar) and composer with extensive experience performing in multiple ensembles, Nikolai shared a stage with a lot of high-profile musicians around the world experimenting with various styles of music.

Tomas Järmyr is a drummer and was a member of the rock band Motorpsycho 2017-2023. 


BILLETTER/FESTIVALPASS TIL STUMFILMDAGER 2022

Enkeltforestillingerkr. 295,- (ordinær) / kr. 210,- (student/honnør/medlem*)

Festivalpass: kr. 625,- (ordinær) / kr. 475,- (student/honnør/medlem*)

* Medlem på Verdensteatret Cinemateket eller filmklubb.

Her kan du lese mere om Ta med en venn!


stuff tromsofilmfest stumfilmdager stumfilmdagene tiff verdensteatret

Restriksjoner

15 års aldersgrense.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.