page view image

En slavinnes ekstrajobb [35mm]

Informasjon
event image

Et sterkt kvinneportrett.

Alexander Kluge var en av forfatterne av Oberhausen-manifestet, og en av de helt sentrale skikkelsene i den nye tyske filmen. I sin tredje film skildrer han en kvinne fanget i et kaldt og fiendtlig ekteskap, som har deltidsjobb på en abortklinikk for å få endene til å møtes. Kluge kombinerer dokumentar og fiksjon for å fortelle historien om en husmor som blir politisk aktiv, og bruker tekstplakater og fortellerstemme på en måte som er inspirert av både Brecht og Godard.

Filmen er en del av vårt temaprogram Maskinistens utvalgte, hvor en av kinomaskinistene ved Cinemateket velger en film fra Nasjonalbibliotekets arkiv som de ønsker å presentere på 35mm. Denne måneden er det vår dyktige og erfarne maskinist Sarah Schipschack som står for filmvalget.  

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.