Medisinstudentenes humanitæraksjon

Arrangementsinformasjon

MedHum (Medisinstudentenes humanitæraksjon) er en av Norges største humanitære studentorganisasjoner, som hvert partallsår arrangerer en aksjon for innsamling av penger til humanitære prosjekter i lav- og mellominntektsland. I år går aksjonen til inntekt for et prosjekt i samarbeid med Redd Barna, hvor vi skal arbeide for å bedre seksuell og reproduktiv helse og rettigheter for unge mennesker i Malawi.

16. september arrangerer de foredrags- og filmkveld på Verdensteatret, hvor det skal bli vist en film om prosjektet, og Mads Gilbert skal ha foredrag. Gilbert er spesialist i anestesiologi og klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved UNN, og har samtidig mye erfaring fra solidaritetsarbeid i Midtøsten. Han skal nå snakke om sine erfaringer herfra, og hvorfor det er viktig å hjelpe andre i foredraget Verden trenger deg! En reise utenfor smørøyet.

Billettpris: kr. 75,-

Restriksjoner

15 års aldersgrense.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.