Robert Bresson: L'argent

Arrangementsinformasjon

Penger er roten til alt ondt.

Robert Bressons siste film er basert på Tolstojs novelle Den falske seddelen fra 1905, som forteller om hvordan én ond handling (sirkuleringen av en falsk pengeseddel) setter i gang en kjedereaksjon av onde handlinger og uheldige hendelser, helt til én god gjerning snur historiens forløp og er katalysator for en tilsvarende serie av gode handlinger. Bresson har valgt å fokusere utelukkende på den onde kjedereaksjonen og lar den gode delen av forløpet kun bestå av én enkelt forløsende handling på slutten. Det vil si; hvorvidt denne handlingen er forløsende kan nok diskuteres. Bresson gir ikke ved dørene, og lar denne siste handlingen bli stående forholdsvis alene og uforklart.

Det mest oppsiktsvekkende med L'ARGENT er dens enkelhet. Filmen kan ses fullstendig uten forutsetninger, selv om den er et av de mest radikale uttrykkene for Bressons katolisisme og hans interesse for spørsmål om skyld og syndsforlatelse, og om skjebnestyrt tvang versus fri vilje. Bresson er asketisk og tilbakeholden i sitt filmspråk og har kanskje aldri har vært så kompromissløs i sin skildring av et korrupt, egoistisk og avstumpet moderne samfunn. Dette er kanskje Bressons mest forstyrrende film, men samtidig en meget verdig avslutning på filmkarrieren til en av Europas aller mest distinkte og egenartede auteurer.

Visningen av Robert Bressons filmer i august og september er et samarbeid med Institut français.

Merk: filmen vises med engelske undertekster.

Restriksjoner

15 års aldersgrense.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.