page view image

Mirage: Museum of the Revolution

EVENEMENTGEGEVENS
event image

"The wind got up in the night and took our plans away"

Ordene i åpningen av Museum of the Revolution referer til en storstilt plan fra 1961 om å bygge et gigantisk museum i Beograd som en hyllest til det sosialistiske Jugoslavia. Målet var å legge lokk på sannheten om det jugoslaviske folket. Planen brast før kjellerdelen av museet var ferdigstilt. Den nedlagte bygningen forteller nå en helt annen historie enn det man drømte om den gang for over 60 år siden. I de fuktige, bekmørke kjellerruinene bor de utstøtte, fra et samfunn omformet av kapitalismen.


Filmen portretterer en jente som tjener til livets opphold ved å pusse bilvinduer sammen med sin mor. Jenta har et nært forhold til en gammel kvinne som også bor i kjelleren. Med en by i forandring som bakteppe, søker de tre kvinnene tilflukt hos hverandre.

*******************************************************************************************************

“The wind got up in the night and took our plans away,” reads the proverb in the opening title of Museum of the Revolution. The words reference to the 1961 plan to build a grand museum in Belgrade as a tribute to Socialist Yugoslavia. It was supposed to “safeguard the truth” about the Yugoslav people. But the plan never got beyond the construction of the basement.The derelict building now tells a very different story from the one envisioned by the initiators 60 years ago. In the damp, pitch-dark building live the outcasts of a society reshaped by capitalism. The film focuses on a girl who earns some cash on the street by cleaning car windows with her mother. The girl has a close friendship with an old woman who also lives in the basement. Against the background of a transforming city, the three women find refuge in each other.

Afstandsverklaring

Kjøpte billetter refunderes ikke.